NOT www.enot.pl
Przeglady budowlane www.przeglady-budowlane.pl
Rzeczoznawcy budowlani www.rzeczoznawcy-budowlani.pl
Audyt Technologiczny www.audyt-technologiczny.pl


Audyt Technologiczny

Audyt Technologiczny – polega na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy oraz możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub usług. W ramach Audytu Technologicznego:

  • przeprowadzamy wizytę w siedzibie klienta, której efektem jest wypełniony formularz wizyty,
  • przygotowujemy raport z audytu – zawierający diagnozę przedsiębiorstwa, analizę SWOT, analizę branży, kluczowe czynniki sukcesu (oraz kluczowe technologie), benchmarking oraz rekomendacje nt. możliwości wdrożenia nowych technologii,
  • przekazujemy raport klientowi prezentując go w siedzibie klienta bądź Ośrodka KSI.

W ramach projektu systemowego PARP „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki KSI”, świadczymy bezpłatne usługi z zakresu audytu technologicznego i wsparcia transferu technologii.
więcej na:

www.audyt-technologiczny.pl

Innowacyjność - Rada FSNT NOT w Białymstoku 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
aleksander de silva, not białystok, not, rada fsnt not w białymstoku, kierownik zespołu usług technicznych aleksander de silva, de silva, opinie o innowacyjności, opinie o innowacyjnosci, innowacjność, innowacyjnosc, audyt technologicznym, kredyt technologiczny, opinie o nowych technologiach, stowarzyszenie naukowo techniczne, usługi proinnowacyjne, innowacje, innowacyjnosc w gospodarce, innowacyjność, białystok innowacyjność, białystok innowacyjnosc, naczelna organizacja techniczna, opinia do wniosku, innowacyjna technologia