NOT www.enot.pl
Przeglady budowlane www.przeglady-budowlane.pl
Rzeczoznawcy budowlani www.rzeczoznawcy-budowlani.pl
Audyt Technologiczny www.audyt-technologiczny.pl


Kontakt

Rada FSNT NOT w Białymstoku

mgr inż. Aleksander de Silva

tel. biuro: (085) 742 12 76, (085) 742 12 29

fax. biuro: (085) 742 12 12, (085) 742 12 76

tel. kom.: 501 273 631, 784 040 017, 784 491 755

adres mail: zut@bialystok.enot.pl, biuro@bialystok.enot.pl

Adres biura:

Rada FSNT NOT w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej – Curie 2

15-950 Białystok

Ośrodek Innowacji NOT – Ośrodek KSI Krajowego Systemu Usług

tel. biuro: (085) 742 12 12

fax. biuro: (085) 742 12 12

adres mail: biuro@bialystok.enot.pl

Innowacyjność - Rada FSNT NOT w Białymstoku 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
aleksander de silva, not białystok, not, rada fsnt not w białymstoku, kierownik zespołu usług technicznych aleksander de silva, de silva, opinie o innowacyjności, opinie o innowacyjnosci, innowacjność, innowacyjnosc, audyt technologicznym, kredyt technologiczny, opinie o nowych technologiach, stowarzyszenie naukowo techniczne, usługi proinnowacyjne, innowacje, innowacyjnosc w gospodarce, innowacyjność, białystok innowacyjność, białystok innowacyjnosc, naczelna organizacja techniczna, opinia do wniosku, innowacyjna technologia