NOT www.enot.pl
Przeglady budowlane www.przeglady-budowlane.pl
Rzeczoznawcy budowlani www.rzeczoznawcy-budowlani.pl
Audyt Technologiczny www.audyt-technologiczny.pl


Opinia o innowacyjności

Opinia o innowacyjności jest niezależną opinią na temat danej technologii, którą przedsiębiorca chce u siebie wdrożyć. Zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki opinia o innowacyjności technologii jest dowodem  na to, że inwestycja planowana przez przedsiębiorcę zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces.

Opinia zawiera dokładną charakterystykę danej technologii i stwierdza okres stosowania tej technologii w Polsce lub na świecie.

Dla firmy ubiegającej się o dotacje opinia o innowacyjności to często niezbędny element dokumentacji aplikacyjnej.

Z uwagi na silną promocję innowacyjności przez Unię Europejską, posiadanie opinii o innowacyjności występuje jako wymóg wielu konkursów ogłaszanych przez Instytucje Finansujące.

Innowacyjność - Rada FSNT NOT w Białymstoku 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
aleksander de silva, not białystok, not, rada fsnt not w białymstoku, kierownik zespołu usług technicznych aleksander de silva, de silva, opinie o innowacyjności, opinie o innowacyjnosci, innowacjność, innowacyjnosc, audyt technologicznym, kredyt technologiczny, opinie o nowych technologiach, stowarzyszenie naukowo techniczne, usługi proinnowacyjne, innowacje, innowacyjnosc w gospodarce, innowacyjność, białystok innowacyjność, białystok innowacyjnosc, naczelna organizacja techniczna, opinia do wniosku, innowacyjna technologia