NOT www.enot.pl
Przeglady budowlane www.przeglady-budowlane.pl
Rzeczoznawcy budowlani www.rzeczoznawcy-budowlani.pl
Audyt Technologiczny www.audyt-technologiczny.pl


Aktualności

Nowy nabór wniosków do działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Od 1 października 2010 r. BGK rozpoczyna nowy nabór wniosków do działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Na wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w 2010 r. przewidziano 222 298 676,01 PLN.

Źródło oraz więcej informacji na stronie: www.bgk.com.pl

AKCELERATOR INNOWACJI NOT

Akcelerator innowacji NOT jest spółką o charakterze non – profit powołaną przez udziałowców FSNT – NOT oraz SATUS Venture w celu wspólnego inicjowania działalności innowacyjnej. Aby zrealizować ten cel, Akcelerator identyfikuje innowacyjne pomysły i weryfikuje ich potencjał rynkowy a następnie dokonuje inwestycji w spółki powstałe na bazie tych pomysłów.

Szczegółowe zasady wspierania pomysłów innowacyjnych znajdą Państwo na stronie: www.ainot.pl

Innowacyjność - Rada FSNT NOT w Białymstoku 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
aleksander de silva, not białystok, not, rada fsnt not w białymstoku, kierownik zespołu usług technicznych aleksander de silva, de silva, opinie o innowacyjności, opinie o innowacyjnosci, innowacjność, innowacyjnosc, audyt technologicznym, kredyt technologiczny, opinie o nowych technologiach, stowarzyszenie naukowo techniczne, usługi proinnowacyjne, innowacje, innowacyjnosc w gospodarce, innowacyjność, białystok innowacyjność, białystok innowacyjnosc, naczelna organizacja techniczna, opinia do wniosku, innowacyjna technologia