NOT www.enot.pl
Przeglady budowlane www.przeglady-budowlane.pl
Rzeczoznawcy budowlani www.rzeczoznawcy-budowlani.pl
Audyt Technologiczny www.audyt-technologiczny.pl


Wsparcie Transferu Technologii

Wsparcie Transferu Technologii – rozumiane jako proces, który służy rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi. Usługa obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie zapytania o technologię (lub oferty),
  • wprowadzenie zapytania o technologię (lub oferty) do bazy danych Krajowej Sieci Innowacji KSU,
  • przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii,
  • nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii,
  • pomoc doradczą we wdrażaniu technologii lub pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii,
  • monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy

W ramach projektu systemowego PARP „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki KSI”, świadczymy bezpłatne usługi z zakresu audytu technologicznego i wsparcia transferu technologii.
więcej na:

www.audyt-technologiczny.pl

Innowacyjność - Rada FSNT NOT w Białymstoku 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
aleksander de silva, not białystok, not, rada fsnt not w białymstoku, kierownik zespołu usług technicznych aleksander de silva, de silva, opinie o innowacyjności, opinie o innowacyjnosci, innowacjność, innowacyjnosc, audyt technologicznym, kredyt technologiczny, opinie o nowych technologiach, stowarzyszenie naukowo techniczne, usługi proinnowacyjne, innowacje, innowacyjnosc w gospodarce, innowacyjność, białystok innowacyjność, białystok innowacyjnosc, naczelna organizacja techniczna, opinia do wniosku, innowacyjna technologia