NOT www.enot.pl
Przeglady budowlane www.przeglady-budowlane.pl
Rzeczoznawcy budowlani www.rzeczoznawcy-budowlani.pl
Audyt Technologiczny www.audyt-technologiczny.pl


Opinia o innowacyjności Audyt Technologiczny Wsparcie Transferu Technologii Opinia o Nowej Technologii
Opinia o innowacyjności jest niezależną opinią na temat danej technologii, którą przedsiębiorca chce u siebie wdrożyć. Zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki opinia o innowacyjności technologii jest dowodem na to, że inwestycja planowana przez przedsiębiorcę zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces. Więcej... Audyt Technologiczny - polega na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy oraz możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub usług. W ramach Audytu Technologicznego przeprowadzamy wizytę w siedzibie klienta, której efektem jest wypełniony formularz wizyty, przygotowujemy raport z audytu, zawierający diagnozę przedsiębiorstwa, analizę SWOT, analizę branży. Więcej... Wsparcie Transferu Technologii - rozumiane jako proces, który służy rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi. Usługa obejmuje w szczególności przygotowanie zapytania o technologię (lub oferty), wprowadzenie zapytania o technologię (lub oferty) do bazy danych Krajowej Sieci Innowacji KSU, przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii, nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii. Więcej... Opinia o nowej technologii jest jednym z elementów niezbędnych do uzyskania kredytu technologicznego. Zasady udzielania kredytu technologicznego reguluje ustawa z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1484 z późn. zm.). Jakie jest przeznaczenie kredytu? Realizacja inwestycji technologicznej, mającej na celu zakup i wdrożenie nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Więcej...

Innowacyjność - Rada FSNT NOT w Białymstoku 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
aleksander de silva, not białystok, not, rada fsnt not w białymstoku, kierownik zespołu usług technicznych aleksander de silva, de silva, opinie o innowacyjności, opinie o innowacyjnosci, innowacjność, innowacyjnosc, audyt technologicznym, kredyt technologiczny, opinie o nowych technologiach, stowarzyszenie naukowo techniczne, usługi proinnowacyjne, innowacje, innowacyjnosc w gospodarce, innowacyjność, białystok innowacyjność, białystok innowacyjnosc, naczelna organizacja techniczna, opinia do wniosku, innowacyjna technologia